Tuition Fee là gì? Giải thích và ví dụ chi tiết

Tuition Fee là gì?

Tuition Fee là gì? Một thuật ngữ tiếng anh phổ biến trong lĩnh vực giáo dục bạn nên biết.

Tuition Fee là gì?

Tuition Fee là cụm từ tiếng anh, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là học phí.

Học phí – hiểu đơn giản là một khoản phí hoặc một số tiền cố định được trả cho các hướng dẫn hoặc học tập của các cơ quan giảng dạy cho giáo dục đại học, …

Số tiền này thường được trả bởi những sinh viên muốn tham gia một trường đại học hoặc học phí tư nhân. Khi một sinh viên đăng ký vào một cơ sở giáo dục, tổng chi phí chia nhỏ bao gồm một phần được gọi là ‘Học phí’.

Hệ thống học phí là một trong những thông tin cơ bản và quan trọng của tổ chức đào tạo, đóng vai trò là công cụ lập kế hoạch học tập để quản lý trường học hiệu quả.

Học phí về cơ bản đề cập đến khoản thanh toán của sinh viên cho các cơ sở giảng dạy của trường đại học cho một chương trình được chứng nhận. Đó là một mức giá được tính cho các lớp học trong các trường học ở các cấp ví dụ như trung cấp, cao đẳng, đại học, …

Tuition Fee là gì?
Tuition Fee là gì?

Ví dụ, giả sử có một sinh viên là Nguyễn Văn A, người muốn tham gia một trường cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khi ghi danh, anh ấy phải trả học phí cho các học phần hoặc bộ môn hay các vấn đề học tập liên quan khác của mình.

Tuy nhiên, không nhất thiết là tất cả các trường đại học đều thu học phí. Ở nhiều quốc gia phát triển nổi bật, đặc biệt là những quốc gia ở Scandinavia và Châu Âu, khoản phí này thường không được các cơ sở giáo dục tính hoặc rất không đáng kể. Ở nhiều quốc gia, có giới hạn tối đa cho phép các trường đại học thu học phí.

Trong khi đó tại Việt Nam, hệ thống học phí của các trường công lập được nhà nước quy định mức trần và sàn, tạo tiền đề cho hệ thống các trường đào tạo và học viên có thể ổn định và phát triển. Mặc khác trường dân lập có thể tự chủ vấn đề tài chính, trong đó có cả mức học phí áp dụng.

Ví dụ về cách dùng tuition fee

  • But this will not compromise the basic principle of tuition fees.
  • The increase in tuition fees to 9,000 is a particularly popular topic of conversation.
  • How many songs can you count in the charts about poverty, tuition fees, rage?
  • Scholarships of up to 75 per cent of tuition fees are available.
  • Tuition fees for courses audited are the same as those for courses taken for credit.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *