9 dấu hiệu cho thấy Chúa đang cố gắng nói với bạn điều gì đó

Bạn có cảm thấy như Chúa đang cố gắng thu hút sự chú ý của bạn, nhưng bạn dường như phớt lờ Ngài không? Đâu là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Ngài đang thực sự muốn nói với bạn điều gì đó? Nếu Chúa đang cảnh báo bạn về một điều hoặc Ngài đang … Đọc tiếp 9 dấu hiệu cho thấy Chúa đang cố gắng nói với bạn điều gì đó